Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.odpepy.cz

Všeobecné obchodní podmínky

(Dále jen "VOP")

internetového obchodu www.OdPepy.cz

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( "VOP") specifikují komplexní práva a povinnosti smluvních stran včetně všech podmínek postupu ujednání kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím. Předmětem smlouvy je koupí-prodej zboží za podmínek specifikovaných v těchto VOP a také následné práva a povinnosti smluvních stran vzniklých z sjednané kupní smlouvě.

VOP jsou v plném rozsahu v souladu s právními předpisy upravujícími práva spotřebitelů, tj se zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném a účinném znění, se zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění a s ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR.

 

Článek 1. Definice pojmů

Prodávající - osoba, která prostřednictvím webové stránky www.odpepy.cz nabízí k prodeji dostupné zboží za kupní cenu a za podmínek specifikovaných v těchto VOP.

Josef Točoň, Hradec-Nová Ves 98, 790 84, Mikulovice

IČO: 88166481

email: info@odpepy.cz

 

Kupující - osoba, která si závazně objednala zboží v internetovém obchodě na webové stránce www.odpepy.cz

Zboží - jakékoli produkty, které si kupující může objednat jako zboží v internetovém obchodě na webové stránce www.odpepy.cz

Internetový obchod - obchod, ve kterém si kupující může "na dálku" závazně objednat zboží prostřednictvím webové stránky www.odpepy.cz

Objednávka - proces, v rámci kterého si kupující vybere zboží, které má závazný zájem zakoupit. Zvolí si způsob doručení v rámci kterého se kupující seznámí s platebními a ostatními podmínkami vyplývajícími ze závazné objednávky zadané prostřednictvím internetového obchodu.

Zadání závazné objednávky - vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím, jejímž předmětem má být zboží v internetovém obchodě, a to prostřednictvím internetového obchodu nebo zasláním mailu prodávajícímu.

Kupní cena - kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce za zboží způsobem popsaným v článku 4 těchto VOP.

Smlouva - právní úkon sjednaný mezi kupujícím v důsledku zadání závazné objednávky v internetovém obchodě a prodávajícím v důsledku přijetí objednávky kupujícího.

Doručení - prodávající za zavazuje zajistit doručení zboží kupujícímu na adresu zadanou kupujícím při objednávce zboží za podmínek specifikovaných v článku 3 těchto VOP.

Osobní údaje - prodávající zpracuje kupujícím poskytnuté pravdivé osobní údaje, tj titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa dodání zboží, telefonní číslo, emailová adresa, datum narození způsobem specifikovaným v článku 12 těchto VOP.

Škoda - jakékoli zmenšení majetku prodávajícího, které vzniklo v důsledku uvedení nepravdivých osobních údajů kupujícím nebo v důsledku porušení povinností kupujícího specifikovaných v těchto VOP.

Odstoupení od smlouvy - důvodné nebo bezdůvodné zrušení smlouvy kupujícím, resp. prodávajícím za podmínek specifikovaných v článku 7 těchto VOP.

 

Článek 2. Postup objednávky zboží

2.1. Kupující je oprávněn zadat závaznou objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím mailu.

2.2. Kupující je povinen v případě zájmu o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu vyplnit objednávku. Před vyplněním objednávky je kupující povinen přidat do košíku zboží, o jehož koupi má zájem. Kupující je povinen důkladně se seznámit s obsahem nákupního košíku v internetovém obchodě, a to před tím než se rozhodne vyplnit závaznou objednávku. Kupující je zároveň povinen vyplnit objednávku pravdivými údaji, protože v opačném případě nese odpovědnost ve smyslu těchto VOP.

2.3. Kupující je povinen v případě zájmu o koupi zboží prostřednictvím mailu důkladně specifikovat zboží, o které má zájem a zároveň zaslat v maily i své osobní údaje, a to jméno, příjmení, datum narození, bydliště, resp. adresu kam chce aby mu byl doručen zboží a telefonní číslo. Kupující je povinen důkladně se seznámit s informacemi týkajícími se zboží, o který má zájem v internetovém obchodě, a to před tím než se rozhodne zaslat mailem závaznou objednávku. Kupující je zároveň povinen zaslat mail se závaznou objednávkou s pravdivými údaji, protože v opačném případě nese odpovědnost ve smyslu těchto VOP.

 

Článek 3. Doručování zboží

3.1. Kupující je oprávněn vybrat si ze způsobů doručení zboží uvedených níže, a za vybraný způsob doručení je povinen zaplatit poplatek za doručení, který je zahrnut do kupní ceny.

3.2. Doprava kurýrem PPL na území České republiky s dodávkou obvykle do 2 pracovních dní od expedice z našeho skladu. Dodávku zboží do 48 hodin negarantujeme. V případě úhrady kupní ceny na dobírku je cena za dopravu navýšena o 40kč.

3.3. Osobní vyzvednutí není možné.

3.4 Osobní vyzvednutí v pobočce zásilkovny a balíkovny s dodávkou obvykle do 3 pracovních dní od expedice z našeho skladu. V případě úhrady kupní ceny na dobírku je cena za dopravu navýšena o 40kč.

3.5. Při objednávce zboží nad 1500kč je doručení zboží zdarma. To však neplatí v případě, kdy kupující část objednávky vrátí a tím se sníží cena objednávky pod 1500kč, přičemž následně má prodávající nárok na zaplacení nákladů za dopravu.

3.6. V případě zájmu o doručování zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte emailem na info@odpepy.cz

3.7. Prodávající je povinen spolu se zbožím doručit kupujícímu i fakturu (daňový doklad), která slouží i jako záruční list.

3.8. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat obsah zásielky.V případě, kdyby mu byl nedopatřením zaslán poškozené zboží nebo by k poškození došlo během přepravy, je kupující tuto skutečnost oznámit prodávajícímu neprodleně nejpozději do 12 hodin od převzetí. V opačném případě se uvedená poškození považuje za poškození kupujícím.

3.9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že jakékoliv zpětné doručování prodávajícímu na dobírku neakceptuje a tyto nebude přijímat, přičemž kupující se zavazuje nezasílat zboží prodávajícímu na dobírku, a kupující bere na vědomí, že škoda vzniklá z porušení tohoto zákazu je přičitatelná na škodu kupujícímu.

3.10. Spotřebitel je informován e-mailem a SMS zprávou o odeslání zboží nejpozději den před jeho doručením. Spotřebitel je povinen zajistit součinnost pro bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen prokazatelně informovat prodávajícího, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky. Pokud tak spotřebitel neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení spotřebitele, platí stejné podmínky jako při bezdůvodném odmítnutí zásilky specifikovaném v bodě 5 tohoto článku.

3.11. Pokud spotřebitel nepřevezme zboží od kurýra nebo přes zásilkovňu bez předchozího písemného nebo osobního odstoupení od smlouvy, prodávající si může uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

 

Článek 4. Kupní cena

4.1. Kupující souhlasí s kupní cenou zboží uvedenou v internetovém obchodě, resp. v závazné objednávce a poplatku za doručení dle výběru kupujícím.

4.2. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě je konečná.

4.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží předem na účet, resp. platbou na dobírku.

 

Článek 5. Vybavení objednávky

5.1. Produkty nabízené v internetovém obchodě, které jsou označeny jako "skladem" se nacházejí na skladě prodávajícího, proto při objednávce zbytečně neztrácíte čas. V případě víkendu prodávající expeduje zboží první pracovní den po víkendu.

5.2. Pokud je objednané zboží označen jako "na objednavku" prodávající expeduje zboží v den jeho naskladnění. V tomto případě je zákazník informován o stavu jeho objednávky a to už, hned po zpracování objednávky o tom, že zboží na skladě není. Následně i po jeho naskladnění a dodání zboží.

5.3. Pokud je třeba zboží objednat od výrobce, objednávku prodávající vyřídí do 14 pracovních dnů. V případě prodloužení tohoto času nebo změny v objednávce kupující informuje prodávajícího emailem nebo telefonicky. Stejně bude prodávající informovat kupujícího o případných změnách o stavu objednávky.

5.4. O stavu objednávky prodávající informuje kupujícího prostřednictvím emailu. Pokud kupujícímu bude doručen email s textem: "Stav vaší objednávky: expedována, zásilku můžete očekávat o 1-3 pracovní dny - v závislosti na Vámi zvoleného způsobu přepravy. Pokud zásilka v této době nedorazí, informujte se na Vaší poště (stává se, že se oznamovací lístek "ztratí"), v případě přepravy kurýrem, kontaktujte prosím Vaši pobočku kurýrní služby UPS. Připravte si sledovací číslo zásilky.

5.5. Může se stát, že notifikační email o potvrzení nebo oznámení stavu objednávky k Vám nedorazí z důvodu nastavení filtru spamu u Vašeho poskytovatele emailu. V takovém případě doporučujeme ověřit si stav telefonicky na čísle +420 910 120 065 nebo emailem na adrese info@darkovo.cz

5.6. V případě, že si kupující objedná zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru, kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu článku 7 těchto VOP.

5.7. Zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru je buď zboží uvedené v bodě 6.8 článku 6 těchto VOP, zboží, označený v internetovém obchodě jako zboží, vyráběný přímo na míru nebo zboží, o kterém prodávající informoval kupujícího mailem ihned po objednávce.

5.8. Zboží, resp. výrobek, který se vyrábí přímo na míru jsou sedací vaky a kožené pantofle

 

Článek 6. Storno - zrušení objednávky

6.1. Kupující je oprávněn stornovat, t. j. zrušit objednávku nejpozději do 5 hodin od jejího zadání (tedy vytvoření), pokud předmětem objednávky je zboží který je vyroben podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele (tedy zboží vyráběný na zakázku, t. j. sedací vaky, kožené pantofle).

6.2. Kupující je oprávněn zrušit objednávku ihned po doručení, avšak nejpozději do 2 týdnů ode dne doručení objednávky z důvodů podle bodu 6.4 tohoto článku.

6.3. Důvodem zrušení objednávky podle článku 6 bodu 6.3. je vrácení zboží kupujícím, vrácení zboží kupujícím bez udání důvodu, skutečnost, že si kupující objednal špatnou velikost, skutečnost, že se kupujícímu objednané zboží nelíbí a skutečnost, že kupující nemá další zájem o zboží.

6.4. V případě, že se kupující rozhodne stornovat, t. j. zrušit objednávku podle článku 6, bodu 6.3 a kupující není oprávněn vybrat si jinou možnost zrušení smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.

6.5. Prodávající je oprávněn započíst škodu, která prodávajícímu vznikla v důsledku chování kupujícího s platbou kupujícího.

6.6. Pokud kupující má zájem o vrácení zboží ve smyslu důvodů uvedených v článku 6 bod 6.4., Takový úkon kupujícího se považuje za zrušení, t. j. stornování smlouvy ve smyslu článku 6. bod 6.3 a 6.4.

6.7. V případě že kupující učiní úkon směřující ke zrušení objednávky, resp. k stornu objednávky, není oprávněn následně tento úkon měnit ve smyslu článku 8. těchto VOP.

 

Článek 7. Poučení o odstoupení od smlouvy a odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do 30 dnů z toho důvodu, že nemůže dodat zboží z důvodů na straně třetí osoby.

7.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží. Ve stejné lhůtě je kupující povinen doručit zboží, které má být předmětem odstoupení ode dne odstoupení od smlouvy. Důležité upozornění: Jednorázové roušky, respirátory FFP1-FFP3 a ochranné štíty není možné odstoupení od smlouvy z hygienických důvodů. To neplatí pokud zůstal výrobek v původním hygienickém obalu.

7.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a vrátíte zboží před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

7.4. Za odstoupení od smlouvy se nepovažuje situace, kdy kupující nepřevzal předmět koupě a situace, kdy kupující požádal o zrušení, t. j. stornování smlouvy.

7.5. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit písemnou formou u prodávajícího na adresu společnosti uvedeného v článku 1 těchto VOP.

7.6. Po odstoupení od smlouvy budou kupujícímu vráceny všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy. Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, doručení oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s vráceným zbožím prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží kupujícím nese kupující.

7.7. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

7.8. Prodávající v rámci těchto VOP poskytne kupujícímu formulář pro odstoupení od smlouvy.

7.9. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu darcekovy-raj.sk . V takovém případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající Kupujícího informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména, avšak ne výlučně, následující případy: cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží) u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic.

 


Článek 8. Poškozené zboží

8.1. Kupující je povinen oznámit skutečnost, že zboží je poškozeno prodávajícímu formou e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 12 hodin od doručení, resp. převzetí zboží.

8.2. V případě, že si kupující nesplní povinnost podle článku 8 bodu 8.1., Platí fikce, že zboží bylo po doručení poškozen kupujícím. V tomto případě prodávající neodpovídá za doručené zboží. Od takové smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo poškozeno, není možné, aby kupující odstoupil, resp. žádal o zrušení o smlouvy ve smyslu těchto VOP.

8.3. V případě že kupující vrátí formou zrušení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy poškozené zboží, prodávající není povinen uznat jako platné zrušení smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.

8.4. V případě podle článku 8 bodu 8.3. je prodávající oprávněn si započíst škodu s platbou, kterou kupující prodávajícímu zaplatil.

8.5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající zašle kupujícím zasláno poškozené zboží zpět kupujícímu až po připsání finančních prostředků za opětovné doručení zboží po zpětném doručení poškozeného zboží kupujícím, na účet prodávajícího.

 

Článek 9. Reklamační řád

9.1. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu účinných a platných obecně závazných právních předpisů ČR.

9.2. Pokud u zboží není uvedeno jinak, poskytovaná záruka na zboží je 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. Záruka na zboží se nevztahuje tehdy, pokud k poškození, vadě, resp. chybě výrobku došlo nesprávným zacházením zboží, nesprávným používáním zboží, nesprávným ošetřováním zboží apod.

9.3. Kupující je oprávněn prodávajícího předem kontaktovat za účelem způsobu vyřízení reklamace.

9.4. V případě, že kupující chce reklamovat zboží, je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující je povinen po dohodě s prodávajícím zaslat zboží, které má být předmětem reklamace na adresu prodávajícího, a to jako balík doporučenou zásilkou spolu s kopií daňového dokladu, který byl kupujícímu zaslán spolu se zbožím při koupi.

9.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci zboží nejpozději do 30 dnů ode dne doručení zboží k reklamaci a zároveň je ve stejné lhůtě povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace a zaslání dokladu o vyřízení reklamace.

9.6. Po doručení reklamace je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího e-mailem, resp. telefonicky za účelem vyřízení reklamace. Kupující je povinen poskytnout jakoukoli součinnost prodávajícímu při vyřizování reklamace.

9.7. Prodávající je oprávněn vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:

  • oprava vady zboží,
  • výměna zboží,
  • výměna za jiné zboží, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží)
  • vrácení peněz
  • neuznáním reklamace.

9.8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. V ostatním platí pro odpovědnost prodávajícího za vady zboží ustanovení obecně závazných právních předpisů.

9.9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

 

Dodatek: V případě uznání reklamace výrobku více než 1 rok používaného bude zákazníkovi odečtena částka za amortizaci.

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Článek 10. Náhrada škody

10.1. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího náhradu vzniklé škody, a tuto je kupující povinen prodávajícímu nahradit v případě, že prodávajícímu vznikne škoda, a to zejména pokud kupující zadáním nesprávných údajů při vyplňování objednávky způsobí doručení jiné osobě, resp. na jinou adresu, pokud si kupující nevyzvedne včas zásilku od České pošty, a .s., zásilkovni, resp. od kurýra, a také pokud kupující bude mít zájem na stornování, tj zrušení objednávky po 5 hodinách od jejího zadání nebo pokud prodávajícímu vznikne škoda v důsledku nepřevzetí zásilky zboží kupujícím.

10.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu prokazatelnou škodu ve výši, v jaké prodávajícímu vznikla, a to včetně poplatků za balné, poštovné, poštovné vzniklé za doručení zboží zpět, úkony právní pomoci, resp. poplatek za vymáhání pohledávky, který je na základě smlouvy uzavřené s prodávajícím předmětem které je vymáhání nezaplacených pohledávek účtovat třetí osoba.

10.3. Prodávající je oprávněn vymáhat náhradu škody od kupujícího následným způsobem.


10.4. Prodávající nejprve vyzve kupujícího, aby zaplatil škodu, resp. dlužnou částku, přičemž je oprávněn si za takovouto výzvu formou upomínky uplatňovat poplatek za upomínku ve výši 80kč


10.5. Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě, resp. je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek, která je oprávněna uplatňovat za upomínku poplatek maximálně ve výši 250Kč.

10.6. Pokud kupující nezaplatí náhradu škody, resp. dlužnou částku včetně poplatků za upomínky ani po výzvě podle článku 10 bodu 10.5 a bodu 10.6, je prodávající oprávněn zplnomocnit advokátní kancelář na právní zastoupení při vymáhání pohledávky. Za právní zastoupení vznikne prodávajícímu další skutečná škoda spočívající v zaplacených nákladech právního zastoupení, přičemž nahrazení této škody si prodávající bude požadovat od kupujícího v predžalobnej výzvě prostřednictvím advokátní kanceláře.

 

Článek 11. Alternativní řešení sporů

11.1. Kupující, t. j .spotrebiteľ má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpověděl na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "ARS") podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů (dále jen ,, zákon o ARS ").


11.2. Návrh na zahájení ARS může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona o ARS, možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Návrh se podává subjektu ARS podle §3 zákona o ARS, a to prostřednictvím:

formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 zákona, k tomu určené platformy, která je dostupná on-line na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů se nachází také na stránce Ministerstva hospodářství České republiky. Pokud jsou na ARS příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podat návrh, má spotřebitel. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení ARS v částce, která nesmí přesáhnout 5 EUR včetně DPH.


11.3. Formou ARS mohou být řešeny pouze spory mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy nebo související se spotřebitelskou smlouvou, s výjimkou sporů podle §1 odst. 4 zákona o ARS a sporů, jejichž vyčíslitelná hodnota nepřesahuje 20 EUR.

 

Článek 12. Ochrana osobních údajů

12.1. Provozovatel internetového obchodu a zpracovatel osobních údajů je Josef Točoň, trvale bytem Hradec-Nová Ves 142, 790 84 Mikulovice. Provozovatel získává, zpracovává a poskytuje osobní údaje v souladu s platným a účinným zněním zákona č. 182018 CFU o ochraně osobních údajů (dále také "zákon").

12.2. Účelem zpracování osobních údajů je získávání osobních údajů od kupujícího za účelem zpracování objednávky kupujícího prodávajícím a identifikace kupujícího a jeho kontaktních a korespondenčních údajů v rámci ujednání kupní smlouvy sjednané na dálku, doručení předmětu kupní smlouvy prostřednictvím třetích osob, daňové a účetní evidence faktury a kupní smlouvy. (příslušný správní orgán na úseku daní), kontaktování kupujícího v souvislosti se sjednanou kupní smlouvou. Účelem zpracování osobních údajů je i e-mailing, tzn. zasílání novinek ohledně nového zboží, výrobků, prezentačních akcí a pod. Účelem zpracování osobních údajů je i případné vymáhání nezaplacených pohledávek ze strany kupujícího.

12.3. Provozovatel získává a zpracovává následující osobní údaje kupujícího: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa.


12.4. Provozovatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu kupujícího ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b), protože kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran ve smluvním vztahu s provozovatelem. Provozovatel poučuje kupujícího a kupující souhlasí s tím, aby provozovatel poskytl, resp. zpřístupnil třetí osobě jeho osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa určená pro doručování a to za účelem doručení zboží, které si kupující u provozovatele objednal, resp. za účelem vedení účetní evidence. Provozovatel poučuje kupujícího a kupující souhlasí s tím, aby provozovatel zasílal na emailovou adresu kupujícího novinky ohledně nového zboží, výrobků, prezentačních akcí apod. Kupující bere na vědomí, že v případě pokud nebude mít další zájem na zasílání novinek formou emailingu, tento souhlas může kdykoliv odvolat zasláním zprávy s textem "nesouhlasí se zasíláním novinek formou emailingu" na mail info@darkovo.cz. Provozovatel poučuje kupujícího a kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány i když dojde ze strany kupujícího k odstoupení od smlouvy, resp. stornování objednávky. Provozovatel poučuje kupujícího a kupující bere na vědomí, že v případě změny svých osobních údajů, resp. nepravdivého zadání svých osobních údajů je povinen tuto změnu, zadání opravu sdělit provozovateli, a to mailem na info@darkovo.cz, protože v opačném případě odpovídá za vzniklou škodu, která provozovateli vznikne, a to v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu www.darkovo.cz a obecně závaznými právními předpisy ČR.


12.5. Kupující má právo v rámci ochrany osobních údajů na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané; ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému; ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování; ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení; likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona; blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby; namítat zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci; namítat využívání osobních údajů uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) zákona pro účely přímého marketingu v poštovním styku; namítat poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) zákona pro účely přímého marketingu.


Článek 13. Závěrečná ustanovení

13.1. Otázky neupravené těmito VOP se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice.

13.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 4.2.2023.

 

V Hradci-Nové Vsi, dne 4.2.2023

Nasledujte nás na Facebooku